Resident at The Club Quarters Trafalgar Square 
Northumberland House 
8 Northumberland Avenue
WC2N 5BY London

+44(0)7864 080 099

Join us today!

We are now accepting new members and do not hesitate to get in touch if you would like a tour of the club premises and meet some of us.

Apply for a Membership
Apply for a Membership

SOMMERSKOLEN 2016

Søg et legat

Verdens bedste sommerferie med tre ugers undervisning i dansk sprog og kultur

Danes Worldwide er rigtig glade for, at vi nu kan give yderligere 12 børn en oplevelse for livet på Sommerskolen 2016. Et legat dækker udgifter til sommerskoleopholdet, herunder kost, logi, ekskursioner, Tivoli-tur, undervisning og aktiviteter, som for medlemmer af Danes Worldwide koster DKK 16.500.

Kriterier

En ansøgning skal dokumentere følgende:

• Elevens interesse for at deltage i sommerskoleopholdet - gerne skrevet af eleven selv.

• Beskrivelse af den familiemæssige situation (antal søskende, økonomisk støtte/tilskud fra personer uden for husstanden fx bedsteforældre, tidligere ægtefælle).

• Dokumentation for familiens økonomiske situation (skattepapirer, årsopgørelser, forskuds- opgørelser, lønsedler og lignende).

• Redegørelse for familiens privatøkonomi i form af budgetoversigt og dens behov for et legat, for at eleven kan tilmeldes Sommerskolen - herunder hvilket beløb kræves, for at det er realistisk, at eleven kan deltage i sommerskoleopholdet*.

• Familiens tilknytning til Danmark og interesse i, at barnet deltager i opholdet.

* Er der flere værdigt trængende ansøgere, forbeholder Sommerskolen sig ret til at dele legaterne mellem ansøgerne. NB: Legaterne uddeles kun til medlemmer af Danes Worldwide.

Det dækker legatet ikke

Legatet dækker ikke lommepenge og rejse til/fra Danmark samt transport til/fra Sommerskolen i forbindelse med sommerskoleopholdet.

Tilbagemelding

Legatmodtagerne vil modtage direkte besked om et eventuelt legat i slutningen af februar 2016. Modtagerne vil ikke blive offentliggjort.

Sådan søger du

Send din ansøgning til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i én samlet pdf-fil.

Send ansøgningen, så den er os i hænde senest d. 1. februar 2016. Læs mere på danes.dk eller ring +45 3332 0913.

---

The world’s best summer holiday: Three weeks of learning about Danish language & culture

It is Danes Worldwide’s pleasure to announce the availability of 12 scholarships, which give us the opportunity to cover the fees for an experience of a lifetime. A scholarship covers the Summer School fee including room and board, excursions, a trip to Tivoli, classes, and activities – a total value of DKK 16,500 (Danes Worldwide 2016 member price).

Criteria

In the student’s application, please provide the following information:

• His/her interest in participating in Summer School – preferably written by the student.

• An outline of family circumstances (number of siblings, any financial support from persons outside the immediate family such as grandparents or a parent not living with the family).

• Financial information – for example, the household budget with copies of tax assessments or earnings statements.

• The parents’ statement why scholarship support is required (what amount is needed to enable him or her to enroll in the Summer School program?).*

• Information about the family’s ties to Denmark and its interest in having the child attend Summer School.

* Danes Worldwide may divide one scholarship among several applicants.

Note: Scholarships are available only to members of Danes Worldwide.

Exclusion

The scholarship does not cover the attendee’s individual spending money nor the cost of transportation to/from Denmark and within Denmark.

Selection process

The selected scholarship recipients will receive direct notice by the end of February 2016. Recipients will not be publicly announced.

How to apply

Send your application to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. as a single PDF document.

Your application must be received by Danes Worldwide no later than 1st of February 2016.

More information on danes.dk or call +45 3332 0913.

 

3332 0913.